Adverteerders gezocht - OldGaffers NL

Ga naar de inhoud

Adverteerders gezocht

Over ons
De Oldgaffers NL is een vereniging die volledig werkt met vrijwilligers en zich inzet voor het gaffelgetuigde schip.

Alle inkomsten komen dankzij giften en schenkingen. Daarom zijn we steeds op zoek naar bedrijven die ons willen steunen!

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Is uw bedrijf actief in de scheepsvaart?

U wenst adverdeerder en op die manier onze vereniging te steunen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons om de voorwaarden te horen!


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Wij bieden u (na uw gift) een plaatsje aan in onze ledenblad die gelezen wordt door meer dan honderd leden-zeilers,
alsook op deze website die voor iedereen toegankelijk is.

We zijn u, alsook alle huidige adverdeerders van harte dankbaar voor de steun!

Zonder deze konden de Oldgaffers niet bestaan...

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Wil jij ook zo'n coole, toffe, leuke, fantastische website als deze?
Neem dan contact op met CyberDan door hieronder te klikken.
Terug naar de inhoud