Hans Eijgel overleden

“Old Gaffers Association NL treurt om het verlies van Hans Eijgel. Tot 2014 zeer actief en betrokken bestuurslid en secretaris. Ook daarna heeft hij niet nagelaten zich voor de OGA in te zetten totdat hij in 2017 zijn toegezegde organisatie van de Traditionele Schepen Beurs om gezondheidsredenen moest inleveren. Er was asbestkanker bij hem geconstateerd. Al zijn goede hoop en vertrouwen in nieuwe therapieën hebben zijn lot niet kunnen afwenden. Hij is woensdag jl., naar verluid, in zijn slaap overleden.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem blijven gedenken.”