Contactadres

secretaris@oldgaffers.nl

Betalingen

IBAN: NL62 INGB 0004 3656 50

BIC: INGBNL2A

Bestuur

bestuur@oldgaffers.nl

  • Voorzitter: Cees van Spierenburg
  • Secretaris: Bart Carpentier
  • Penningmeester: Ad van de Griend
  • Bestuurslid: Karel de Leeuw
  • Bestuurslid: Dirk Peeters

Commissies

Evenementen Noord: samenstelling per evenement en Karel de Leeuw

Evenementen Zuid: Erik Frenks, Dirk Peeters en Nick van Raaij

Sponsor/advertentie werving: Erik van ‘t Hull

Redacteuren/kopij nieuwsbrief: Else Wagemakers en Erik van ‘t Hull

Lay out nieuwsbrief: Bernadette de Pauw

Webmaster: Joachim van Houweninge

Webredacteur/ Socialmedia: Gerhard Rietdijk

Winkel: Mieke de Peijper (Noord) en Dirk Peeters (Zuid)

Scheepsarchief: Erik Frenks en Willem van Strik

Meetcommissie: Erik Frenks

Wedstrijdcommissie: deze wordt nu per wedstrijd samengesteld

Internationale contacten: Rik Jansen

Fotocompetitie: Florence Meganck e.v.a.